W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Ropczyce uczestniczących w

Data uchwały:
2023-11-27

Numer uchwały:
LXVIII/693/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2024 r.