W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/490/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - z dn.13.04.2018 r. poz. 1872.