W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
LI/ 504 / 18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 10.05.18, poz. 2346.