W sprawie:
zmiany uchwały własnej w sprawie nadania nazwy ronda

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
LI/510/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 23 maja 2018 r. poz. 2574.