W sprawie:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/521/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3058.