W sprawie:
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/545/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 17.09.18, poz. 3928.