W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/550/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 17.09.18, poz. 3929.