W sprawie:
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania ....

Data uchwały:
2018-10-05

Numer uchwały:
LVIII/561/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z moca obowiązującą od 1 września 2018 roku - ogłoszenie: 23.10.18, poz. 4394.