Lp Nr i nazwa planu  Nr uchwały rady Publikacja Data wejścia w życie Pow. objęta planem
10 10/3/2010 teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej i komunikacji w Ropczycach (przy ul. Skorodeckiego) L/588/10
z_dn.
28.06.2010r.
Dz.Urz.Woj.Podk.
Nr 10, poz.261
03.03.2011r. 57 ha
10/3/2010 - I zmiana

LVI/546/18
z_dn.
31.08.2018r.

Dz.Urz.Woj.Podk.
z_dn.
26.09.2018r.
poz.4054
11.10.2018r.

 5,8 ha

10/3/2010 - II zmiana

LVI/547/18
z_dn.
31.08.2018r.

Dz.Urz.Woj.Podk.
z_dn.
09.10.2018r.
poz.4197
24.10.2018r.

 29,9 ha