Lp Nr i nazwa planu  Nr uchwały rady Publikacja Data wejścia w życie Pow. objęta planem
13 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce (przy ul. Zielonej - dworzec autobusowy) LIX/566/18
z_dn.15.10.2018
Dz.Urz.Woj.Podk.
z_dn.15.11.2018
poz.4848
30-11-2018 1,48 ha
  
   Uchwalenie planu 13/1/2018 powoduje utratę mocy planu nr 7/1/2007 teren usług w zakresie obsługi zbiorowej komunikacji samochodowej w Ropczycach (PKS) - stosownie do art.34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym 
"1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu."