W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
III / 19 / 18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2019 roku. - ogłoszenie: z 12.12.18, poz. 5391