W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
III / 26 / 18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od stycznia 2019 r. - ogłoszenie: z 3.01.19, poz. 38