W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego ...

Data uchwały:
2019-02-04

Numer uchwały:
VI/47/19

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 15.02.19 poz. 1088