Zamawiający:
Gmina Ropczyce

Tytuł przetargu:
Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej – Etap II

CPV:
45233000-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 2017-11-30

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2017-10-03 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2017-10-03 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
cena - 60%
okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - 40%


Wadium:
4 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące