W sprawie:
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2019-03-06

Numer uchwały:
VII / 58 / 19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 19.03.2019 poz 1720.