Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ropczyce

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-12-06 08:52:47 Paryś Adam Utworzenie
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie" w pozycji nr 1
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Prowadzenie rejestru sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli" w pozycji nr 2
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych" w pozycji nr 3
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej" w pozycji nr 4
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na świadczenia na rzecz obronności oraz wykonwaynie tych świadczeń" w pozycji nr 5
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skarg i wniosków" w pozycji nr 6
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Skierowanie na leczenie odwykowe" w pozycji nr 7
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie Karty Dużej Rodziny" w pozycji nr 8
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+" w pozycji nr 9
2018-12-06 08:53:26 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" w pozycji nr 10
2018-12-06 08:53:27 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholów" w pozycji nr 11
2018-12-06 08:53:27 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Zawarcie i realizacja umowy o wykonanie zamówienia publciznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro" w pozycji nr 12
2018-12-06 08:54:16 Paryś Adam Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-01-14 09:02:27 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+"
2019-01-14 09:02:27 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie Karty Dużej Rodziny"
2019-01-14 09:02:30 Paryś Adam Aktualizacja
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Zawarcie i realizacja umowy o wykonanie zamówienia publciznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Skierowanie na leczenie odwykowe"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholów"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skarg i wniosków"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na świadczenia na rzecz obronności oraz wykonwaynie tych świadczeń"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Prowadzenie rejestru sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli"
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie" w pozycji nr 1
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej" w pozycji nr 2
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeprowadzenie wyborów na ławników sądowych" w pozycji nr 3
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na świadczenia na rzecz obronności oraz wykonwaynie tych świadczeń" w pozycji nr 4
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skarg lub wniosków" w pozycji nr 5
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skargi, wniosku, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej" w pozycji nr 6
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Skierowanie na leczenie odwykowe" w pozycji nr 7
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" w pozycji nr 8
2019-04-01 10:07:45 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholów" w pozycji nr 9
2019-04-01 10:07:47 Paryś Adam Aktualizacja
2019-12-03 08:03:34 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skargi, wniosku, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej"
2019-12-03 08:03:34 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skargi, wniosku, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, petycji" w pozycji nr 9
2019-12-03 08:03:35 Paryś Adam Aktualizacja
2019-12-03 08:04:36 Paryś Adam Aktualizacja
2020-01-21 10:30:47 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Petycje, postulaty, inicjatywy obywatelskie skierowane do organu wykonawczego" w pozycji nr 10
2020-01-21 10:30:48 Paryś Adam Aktualizacja
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Petycje, postulaty, inicjatywy obywatelskie skierowane do organu wykonawczego"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skargi, wniosku, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, petycji"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholów"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Skierowanie na leczenie odwykowe"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skarg lub wniosków"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na świadczenia na rzecz obronności oraz wykonwaynie tych świadczeń"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Przeprowadzenie wyborów na ławników sądowych"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Usunięto załącznik o nazwie "Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie"
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Ropczycach" w pozycji nr 1
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Jawność gospodarowania środkami publicznymi" w pozycji nr 2
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Klauzula informacyjna - utrwalanie i nagrywanie obrad Rady Gminy" w pozycji nr 3
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie" w pozycji nr 4
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Organizowania badań, kursów, szkoleń dla jednostek OSP Gminy Ropczyce" w pozycji nr 5
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Petycje, postulaty, inicjatywy obywatelskie skierowane do organu wykonawczego" w pozycji nr 6
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Prowadzenia rejestru korespondencji wychodzącej" w pozycji nr 7
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Prowadzenie rejestru sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli" w pozycji nr 8
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej" w pozycji nr 9
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeprowadzenie wyborów na ławników sądowych" w pozycji nr 10
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na świadczenia na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń" w pozycji nr 11
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skarg lub wniosków" w pozycji nr 12
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Rozpatrzenie skargi, wniosku, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, petycji" w pozycji nr 13
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Skierowanie na leczenie odwykowe" w pozycji nr 14
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" w pozycji nr 15
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholów" w pozycji nr 16
2021-07-02 08:30:30 Paryś Adam Dodano załącznik o nazwie "Zawarcie i realizacja umowy o wykonanie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych." w pozycji nr 17
2021-07-02 08:30:32 Paryś Adam Aktualizacja
2023-09-11 12:25:11 Andrzej Król Dodano załącznik o nazwie "Przetwarzanie danych w związku z wyborami parlamentarnymi 2023." w pozycji nr 18
2023-09-11 12:25:13 Andrzej Król Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij