• Data złożenia petycji: 4 marca 2022 r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): brak zgody
  • Przedmiot petycji: w sprawie zmian programu ochrony powietrza - uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 września 2020 r. Nr XXVII/463/20 i XXVII/464/20
  • Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.
  • Przewidywany termin odpowiedzi: do 4 czerwca 2022 r.